Vrtić Palčić Zagreb

NATJEČAJ zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Natječaj zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Dječjem vrtiću “Palčić ” Saliha Alića 4, Zagreb ( 1 izvršitelj/ica) na   puno radno vrijeme. 

DJEČJI VRTIĆ “PALČIĆ”

SALIHA ALIĆA 4, Zagreb

KLASA: 601-05/18-02/01

URBROJ:251-559-02-18-01

Zagreb, 13.02.2018. godine

            Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić” Saliha Alića 4 , Zagreb, raspisuje

N A T J E Č A J

 zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

u Dječjem vrtiću “Palčić ” Saliha Alića 4, Zagreb ( 1 izvršitelj/ica) na   puno radno vrijeme.

Za prijam na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. VŠS odgojitelj/ica predškolske djece ili stručni prvostupnik/ica predškolskog odgoja s položenim stručnim ispitom

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumentaciju ( ne mora biti u izvorniku ili niti ovjerene  preslike):

–        životopis

–        dokaz o hrvatskom državljanstvu- domovnica

–        rodni list

–        dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–        dokaz o položenom stručnom ispitu

–        vlastoručno napisana izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić “Palčić” Saliha Alića 4, 10090 Zagreb s naznakom “Za natječaj”, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić”
Zagreb

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “ Palčić “ dana 14.05.2018. godine.

Dječji vrtić Palčić

Adresa:
Saliha Alića 4
Zagreb 10090 Hrvatska
01/37 04 072

Ostale informacije

OIB: 64509160041
IBAN: HR9623400091110248279

Javite nam se

Vrtić Palčić 2019. Sva prava pridržana

web: dzDesign