Vrtić Palčić Zagreb

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “ Palčić “

Dječji vrtić “Palčić “
Saliha Alića 4.
KLASA: 601-05/16-01/04
URBROJ: 251-559-02-16-04

U Zagrebu , 01.08.2016.

Na temelju Čl. 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , Čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te Čl. 56.Statuta Dječjeg vrtića     „ Palčić “, Upravno vijeće Vrtića na 23. sjednici održanoj dana 01.08.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “ Palčić “

Dječji vrtić “Palčić “

Saliha Alića 4.

KLASA: 601-05/16-01/04

URBROJ: 251-559-02-16-04

U Zagrebu , 01.08.2016.

Na temelju Čl. 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , Čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te Čl. 56.Statuta Dječjeg vrtića     „ Palčić “, Upravno vijeće Vrtića na 23. sjednici održanoj dana 01.08.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “ Palčić “

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici  s naznakom :    “ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA- NE OTVARATI “  u roku od osam dana od dana objave u javnom glasilu na adresu :

DJEČJI VRTIĆ “ PALČIĆ “
Saliha Alića 4.
10090 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                         Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                   Petar Sirovec

Dječji vrtić Palčić

Adresa:
Saliha Alića 4
Zagreb 10090 Hrvatska
01/37 04 072

Ostale informacije

OIB: 64509160041
IBAN: HR9623400091110248279

Javite nam se

Vrtić Palčić 2019. Sva prava pridržana

web: dzDesign