Vrtić Palčić Zagreb

N A T J E Č A J za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić” Saliha Alića 4, Zagreb, raspisuje   N A T J E Č A J  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić” Saliha Alića 4 , Zagreb, raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Dječjem vrtiću “Palčić ” Saliha Alića 4, Zagreb ( 1 izvršitelj/ica) na puno radno vrijeme.

Za prijam na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. VŠS odgojitelj/ica predškolske djece ili stručni prvostupnik/ica predškolskog odgoja

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumentaciju ( ne mora biti u izvorniku ili niti ovjerene preslike):

Prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić “Palčić” Saliha Alića 4, 10090 Zagreb s naznakom “Za natječaj – stručno osposobljavanje”, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić”

Zagreb

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “ Palčić “ dana 20.01.2015. godine.  

Dječji vrtić Palčić

Adresa:
Saliha Alića 4
Zagreb 10090 Hrvatska
01/37 04 072

Ostale informacije

OIB: 64509160041
IBAN: HR9623400091110248279

Javite nam se

Vrtić Palčić 2019. Sva prava pridržana

web: dzDesign