Vrtić Palčić Zagreb

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ “PALČIĆ”
Saliha Alića 4, Zagreb, Tel/Fax: 01/3704072, Mob: 098/1605527
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97,
107/07, 94/13, 98/19,57/22,101/23 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić” Saliha Alića 4 , Zagreb,
raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme ( upražnjeno radno
mjesto)
ODGOJITELJ/ICA– 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme ( 4 sata dnevno )

UVJETI: prema članku 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97,
107/07, 94/13, 98/19,57/22, 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju
stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću( narodne novine 133/97): završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je
stečena više stručna spremau skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili
specijalistički studij za odgojitelja orema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

KLASA: 112-03/23-02/01
URBROJ:251-559-02-23-01

Dječji vrtić Palčić

Adresa:
Saliha Alića 4
Zagreb 10090 Hrvatska
01/37 04 072

Ostale informacije

OIB: 64509160041
IBAN: HR9623400091110248279

Javite nam se

Vrtić Palčić 2019. Sva prava pridržana

web: dzDesign