Menu
A+ A A-

N A T J E Č A J zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Natječaj zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Dječjem vrtiću "Palčić " Saliha Alića 4, Zagreb ( 1 izvršitelj/ica) na   puno radno vrijeme. 

DJEČJI VRTIĆ "PALČIĆ"

SALIHA ALIĆA 4, Zagreb

KLASA: 601-05/18-02/01

URBROJ:251-559-02-18-01

Zagreb, 13.02.2018. godine

 

 

            Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Palčić" Saliha Alića 4 , Zagreb, raspisuje

 

 

                                                               N A T J E Č A J

 zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

u Dječjem vrtiću "Palčić " Saliha Alića 4, Zagreb ( 1 izvršitelj/ica) na   puno radno vrijeme.

 

Za prijam na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

  1. VŠS odgojitelj/ica predškolske djece ili stručni prvostupnik/ica predškolskog odgoja s položenim stručnim ispitom

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumentaciju ( ne mora biti u izvorniku ili niti ovjerene  preslike):

 

-        životopis

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu- domovnica

-        rodni list

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-        dokaz o položenom stručnom ispitu

-        vlastoručno napisana izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 

            Prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić "Palčić" Saliha Alića 4, 10090 Zagreb s naznakom "Za natječaj", u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                     Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Palčić"

                                                                                             Zagreb

 

 

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “ Palčić “ dana 14.05.2018. godine.

 

Leave a comment

You are commenting as guest.

Kontakt

Dječji vrtić Palčić
Saliha Alića 4
10090 Zagreb
Hrvatska

OIB: 64509160041
IBAN : HR9623400091110248279

Tel / Fax

01/37 04 072

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Društvne mreže

Prati sva dešavanja u našem vrtiću i na društvenim mrežama

Facebook

Log in